Loading...
Projekt 2017-07-14T23:25:53+00:00
Till kontaktuppgifter

Qualia

Qualia är en gitarrkonsert skriven till en av Sveriges främsta klassiska gitarrister: Georg Gulyas.

Konsertens karaktär baseras på Campanella effekten d.v.s. att gitarristen använder sig av lösa strängar i kombination med greppade toner för att skapa klanger och harmonier.

Qualia är en konsert i tre satser. Första satsen inleds med riktning och energi där melodik och klang förenas. Gitarrens från början minimalistiska stämma utvecklas från en fåtonig repetitiv figur till mer komplexa och rytmiska passager. I första satsens andra del omsluter orkestern gitarrens stämma och kulminerar i en kadens.

Qualia: Den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser som inte går att beskriva.

Hur människor uppfattar upplevelser är personligt och subjektivt, detta gäller i högsta grad kulturen och musiken. Jag har förundrats över hur ett stycke musik som för mig är så vackert och närmast fullkomligt i andras öron kan vara ointressant. Som skapare av musik är detta ett dilemma men också en lättnad då musiken är nyckfull, flyktig och oförutsägbar.

Lyssna på en del av Qualia

Utdrag ur partituret. Klicka för att få större bilder